Hlavní obsah

odpovědět

Dokonavé sloveso

  1. (pronést odpověď) komu na co answer sth to sb, reply to sb to sth(ozvat se) respond to sbOdpověděl ti na tu otázku?Did he answer your question?
  2. (reagovat) respond with sth

Vyskytuje se v

otázka: položit komu/odpovědět na otázkuask sb/answer a question

záporně: odpovědět záporněanswer in the negative

inzerát: odpovědět na inzerátreply to an ad

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

pozdrav: odpovědět komu na pozdravreturn sb's greeting, greet sb in return

pravdivě: odpovědět pravdivěanswer truthfully

špatně: odpovědět špatněgive the wrong answer, answer incorrectly

reply: odpovědět na dopis/inzerátreply to a letter/an advertisement

answer: zodpovědět otázku, odpovědět na otázkuanswer a question

give: Odpověděl správně.He gave the right answer.

question: odpovědět na otázkuanswer a question

willing: Nechtěla odpovědět.She was not willing to answer.

odpovědět: Odpověděl ti na tu otázku?Did he answer your question?