Hlavní obsah

zadní

Přídavné jméno

  • back(v zadní části) rear(směřující dozadu) rearward(část těla) hindzadní dveře(domu) back door, (kabiny auta) rear door, (zavazadlového prostoru) tailgatezadní strana čehoback (side), (rub ap.) reverse (side) of sth, (listu) versozadní nohahind leg

Vyskytuje se v

náhon: front(-wheel)/rear(-wheel) drivetech. přední/zadní náhon auta

sedadlo: back/rear seatzadní sedadlo v autě

vchod: main/side/back entrance/doorhlavní/vedlejší/zadní vchod

levý: It was a piece of cake for him.Zvládl to levou zadní.

oddělat: He removed the rear seats.Oddělal zadní sedadla.

back: back doorzadní dveře

cut-off: cut-off pointnejzazší mez pro ukončení

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

hamstring: hamstring musclessvaly zadní části stehna, hamstringy

hind: get on one's hind legspostavit se na zadní, vzepnout se

leg: get on one's hind legspostavit se na zadní, vzpínat se o koni, přen. rozzuřit se

rear: in the rearvzadu, na zadním sedadle v autě

waltz: slang. waltz through sthsnadno projít, proplout čím, snadno zvládnout, zmáknout levou zadní co

windscreen: rear windscreenzadní sklo auta

windshield: rear windshieldzadní sklo auta

door: main/back doorhlavní/zadní vchod

seat: in the back seatna zadním sedadle

zadní: domu back door, kabiny auta rear door, zavazadlového prostoru tailgatezadní dveře