Hlavní obsah

členský

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

příspěvek: členské příspěvkymembership fee/dues/contribution/subscription

stát: členské státy EUEU member states

základna: členská základnamembers(hip)

země: členská zeměmember country

member: (EU) member countryčlenská země (Evropské unie)

membership: membership formčlenská přihláška, žádost o přijetí formulář

non-member: non-member statenečlenský stát