Hlavní obsah

země, zem

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (planeta) the Earth, the globe
  2. (stát) country, land, staterodná zeměnative land, (domovina) homeland, (otčina) fatherland, motherland, mother countryčlenská zeměmember countryprůmyslové/rozvojové zeměindustrial/developing countries
  3. (povrch) ground, earth, landpod zemíunder the groundK zemi! povel(Get) down!, hovor. Hit the deck!voj. střela země-vzduchsurface-to-air missile
  4. (podlaha) floor, ground(i krytina) flooring
  5. (pevnina) (dry) land, earth(po pobytu na vodě nebo ve vzduchu) terra firma
  6. (hlína) soil, earth(pozemek) land

Vyskytuje se v

arabský: Arab countriesarabské země

plácnout sebou: fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deckplácnout sebou (na zem)

pod, pode: underground, under/below (the) groundpod zemí

ráj: heaven on earth, earthly paradiseráj na zemi

raketa: surface-to-air missileraketa země-vzduch

rozvojový: developing countriesrozvojové země

srovnat: flatten sth, raze sth (to the ground)srovnat co se zemí dům ap.

vnitrozemský, vnitrozemní: landlocked countryvnitrozemská země bez přístupu k moři

zaslíbený: the Promised Landi přen. země zaslíbená

aby: He fled the country lest he be captured.Utekl ze země, aby ho nezajali.

dopadnout: fall (down) on the grounddopadnout na zem

lehnout (si): She lay down on the floor.Lehla si na zem.

ležet: He was lying on the ground.Ležel na zemi.

na: on the floorna zemi

nepřátelský: enemy countryvoj. nepřátelská země

padnout: fall to the ground, hovor. hit the deckpadnout k zemi

prchat: People are fleeing their country.Lidé prchají ze země.

průmyslově: industrially advanced countryprůmyslově vyspělá země

přistoupit: The country joined the EU.Země přistoupila k EU.

pustit: She let it fall on the floor.Pustila to na zem.

sebrat: He picked up a pencil from the floor.Sebral ze země tužku.

strhnout: pull sb to the groundstrhnout koho k zemi

tlačit: push sb/sth to the groundtlačit koho/co k zemi

točit se: The Earth rotates on its axis.Země se točí kolem své osy.

trčet: The pole was sticking out of the ground.Kůl trčel ze země.

uprchnout: Many people fled the country.Mnoho lidí uprchlo ze země.

vpadnout: They invaded the country.Vpadli do země.

vřít: The country is in ferment., There is unrest in the country.V zemi to vře.

vsáknout se: Water soaked into the ground.Voda se vsákla do země.

vyhnat: They were expelled from the country.Byli vyhnáni ze země.

vyhostit: They were expelled (from the country) ...Byli vyhoštěni (ze země)...

zbavit: They want to rid the country of corruption.Chtějí zbavit zemi korupce.

zvednout se: pick osf upzvednout se ze země po pádu ap.

život: the origins of life on earthvznik života na zemi

accession: accession countries(nově) přistupující země do EU ap.

competitor: competitor countrieskonkurenční země

country: country of originzemě původu

dig: dig for sthhledat v zemi co hrabáním

down: Get down!K zemi!

English: English-speaking countriesanglicky mluvící země

ground: below/above groundpod/nad zemí

ground level: at ground levelv úrovni země/s okolím

heaven: heaven on earthráj na zemi

interceptor: interceptor missile(obranná) střela země-vzduch, protiletadlová střela

member: (EU) member countryčlenská země (Evropské unie)

mid-air: in mid-airve vzduchu, nad zemí

missile: surface-to-air missilestřela země-vzduch

native: native countryrodná země, vlast

order: exclusion orderzákaz vstupu do země Velké Británie - potenciálně nebezpečným osobám

paradise: earthly paradisepozemský ráj, ráj na zemi

partner: partner countrypartnerská země

produce: oil-producing countrieszemě těžící ropu

residence: country of residencezemě trvalého pobytu

scorched earth: voj. scorched earth policytaktika spálené země

signatory: signatory countriessignatářské země

supplier: supplier countrydodavatelská země

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.

impact: A large object impacted the Earth.Na Zemi dopadl velký objekt.

land: native landrodná země

tremble: The earth trembled.Země se zachvěla.

země: native land, domovina homeland, otčina fatherland, motherland, mother countryrodná země