Hlavní obsah

padnout

Dokonavé sloveso

  1. (k zemi) kam fall (down), come down swh(vrhnout se) throw osf swhpadnout k zemifall to the ground, hovor. hit the deck
  2. (dostat se níž) fallpadnout na kolenafall to one's knees, go down on one's knees
  3. (hodnota ap.) fall, droppadnout únavoudrop from exhaustion
  4. (zahynout) fall, be killed, diepadnout mrtevdrop (down) deadpadnout za oběť komu/čemufall victim to sb/sth
  5. (ztratit vliv ap.) fall(neuspět) fail(neujmout se) come to nothing(být dobyt) be captured
  6. (neuskutečnit se) fall through/flat(být zrušen) be cancelled(ztroskotat) founder
  7. (výstřel) be fired(zaznít) ring out, sound, be heardsport. (branka) be scored(být zmíněn) be mentioned
  8. (rozhodnutí) be made
  9. (dostat se) fallpadnout do zajetíbe taken prisoner/captivepadnout do pastifall into the trap
  10. (o oblečení) komu fit sb(slušet) suit sb (well)(dokonale) be a perfect fit

Vyskytuje se v

koleno: drop down to one's knees, throw osf on one's knees, před autoritou genuflect to sbpadnout na kolena

ofsajd: The goal was offside.Gól padl z ofsajdu.

ulitý: be a perfect fit, fit like a glovepadnout jako ulitý

zajetí: be taken captive(u)padnout do zajetí

půda: myšlenka ap. get across, být přijat be taken on boardpadnout na úrodnou půdu

come to: come to nothingpřijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.

off: be offpadnout nerealizovat se

prostrate: prostrate osf at sb's feetpadnout komu k nohám

sink: sink to one's kneespadnout na kolena

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.

padnout: fall to one's knees, go down on one's kneespadnout na kolena