Hlavní obsah

fail [feɪl]

Sloveso

  1. to do sth selhat, neuspět v čem, nepodařit se komu co, nedokázat co, neobstát v čemHe failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.
  2. nezdařit se, nevyjít, dopadnout špatně co plán, revoluce ap.
  3. to do sth form. neudělat, nesplnit, nedokončit co úkol, povinnost ap.
  4. přestat fungovat, vypovědět službu, selhat, vysadit přístroj, zrak ap.
  5. zkrachovat, zhroutit se podnik, organizace ap.
  6. be failing zhoršovat se, horšit se, selhávat zdraví, paměť ap.
  7. sb zklamat koho voliče ap.
  8. in sth zanedbat co povinnost, odpovědnost, nedostát čemu závazku ap.
  9. sth propadnout, vyletět z čeho, neudělat co zkoušky ap.
  10. sb nechat propadnout, vyhodit koho u zkoušky

Vyskytuje se v

bankruptcy: ekon. file for bankruptcypožádat o vyhlášení konkurzu

batch: výp. batch filedávkový soubor

binary: výp. binary filebinární soubor

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

cabinet: filing cabinetkartotéka skříň na spisy

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho

contiguous: výp. contiguous filessouvislé soubory na disku - nefragmentované

data: data filedatový soubor

divorce: práv. file for divorcezažádat o rozvod

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

eyesight: failing eyesightzhoršující se zrak

fail-safe: fail-safe devicepojistka, pojistné zařízení přístroje ap.

file: lever arch filepákový pořadač kroužkový

file: slang. mug filekartotéka fotografií zločinců

file: court filessoudní spisy/akta

file: výp. backup filezáložní soubor

file: file a suitpodat žalobu

file: file for divorcezažádat o rozvod

file: wood filerašple

file: half round filepůlkruhový pilník

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

lever: lever arch filekroužkový pořadač

manager: výp. file managersprávce souborů

motion: práv. file a motionpodat návrh písemně

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

scratch: výp. scratch filepracovní soubor

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

comprehend: fail to comprehendneporozumět, nepochopit

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.