Hlavní obsah

file [faɪl]

Podstatné jméno

  1. pořadač, složka, šanon, desky, kartotéka na dokumenty, záznamy ap.lever arch filepákový pořadač kroužkovýslang. mug filekartotéka fotografií zločinců
  2. on sth spis, záznamy, dokumenty o kom/čemcourt filessoudní spisy/akta
  3. výp.soubor počítačovývýp. backup filezáložní soubor
  4. voj.zástup při nástupu ap.

Podstatné jméno

  • pilníkwood filerašplehalf round filepůlkruhový pilník

Vyskytuje se v

bankruptcy: ekon. file for bankruptcypožádat o vyhlášení konkurzu

batch: výp. batch filedávkový soubor

binary: výp. binary filebinární soubor

cabinet: filing cabinetkartotéka skříň na spisy

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho

contiguous: výp. contiguous filessouvislé soubory na disku - nefragmentované

data: data filedatový soubor

divorce: práv. file for divorcezažádat o rozvod

filler: hovor. stadium fillertahák akce s velkým zájmem diváků

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

lever: lever arch filekroužkový pořadač

manager: výp. file managersprávce souborů

motion: práv. file a motionpodat návrh písemně

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

scratch: výp. scratch filepracovní soubor

stadium: stadium-fillervelký tahák představení plnící stadiony

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

archiv: zařadit co do archivuarchive sth, file sth into an archive

datový: datový soubordata file

kartotéka: centrální kartotékacentral file(s)

kopírovat: výp. kopírovat souborycopy files

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

pilník: pilník na nehtynail file, smirkový emery board

podání: podání přihláškysubmission of an application (form), patentové ap. filing an application

podání: podání žádosti o cofiling an application, zažádání applying for sth, soudní ap. filing a petition

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

podat: podat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sb

pořadač: termínový pořadač záležitostí k vyřízenítickler (file)

protest: podat protestfile a protest

přihláška: podat (si) přihláškusubmit/file/make an application for sth

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

rozvod: zažádat o rozvodfile for divorce

spis: soudní spisycourt files/records

správce: výp. správce souborůfile manager

stížnost: podat stížnost na cofile/lodge/make a complaint

textový: výp. textový soubortext file

výstupní: výstupní signál/data/souboroutput signal/data/file

založit: založit co do kartotékyfile sth, place sth in files

záložní: výp. záložní souborbackup file

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

žádost: podat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth