Hlavní obsah

file [faɪl]

Podstatné jméno

  1. pořadač, složka, šanon, desky, kartotéka na dokumenty, záznamy ap.lever arch filepákový pořadač kroužkovýslang. mug filekartotéka fotografií zločinců
  2. on sth spis, záznamy, dokumenty o kom/čemcourt filessoudní spisy/akta
  3. výp.soubor počítačovývýp. backup filezáložní soubor
  4. voj.zástup při nástupu ap.

Podstatné jméno

  • pilníkwood filerašplehalf round filepůlkruhový pilník

Vyskytuje se v

bankruptcy: ekon. file for bankruptcypožádat o vyhlášení konkurzu

batch: výp. batch filedávkový soubor

binary: výp. binary filebinární soubor

cabinet: filing cabinetkartotéka skříň na spisy

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho

contiguous: výp. contiguous filessouvislé soubory na disku - nefragmentované

data: data filedatový soubor

file: wood filerašple

filler: hovor. stadium fillertahák akce s velkým zájmem diváků

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

lever: lever arch filekroužkový pořadač

manager: výp. file managersprávce souborů

motion: práv. file a motionpodat návrh písemně

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

scratch: výp. scratch filepracovní soubor

stadium: stadium-fillervelký tahák představení plnící stadiony

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

divorce: práv. file for divorcezažádat o rozvod

archiv: archive sth, file sth into an archivezařadit co do archivu

datový: data filedatový soubor

kartotéka: central file(s)centrální kartotéka

kopírovat: copy filesvýp. kopírovat soubory

obžaloba: bring/file criminal charges, seek an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

pilník: nail file, smirkový emery boardpilník na nehty

podání: submission of an application (form), patentové ap. filing an applicationpodání přihlášky

podat: file a tax returnpodat daňové přiznání

pořadač: tickler (file)termínový pořadač záležitostí k vyřízení

protest: file a protestpodat protest

přihláška: submit/file/make an application for sthpodat (si) přihlášku

reklamace: complain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaintpodat reklamaci

rozvod: file for divorcezažádat o rozvod

spis: court files/recordssoudní spisy

správce: file managervýp. správce souborů

stížnost: file/lodge/make a complaintpodat stížnost na co

textový: text filevýp. textový soubor

výstupní: output signal/data/filevýstupní signál/data/soubor

založit: file sth, place sth in fileszaložit co do kartotéky

záložní: backup filevýp. záložní soubor

záznam: keep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sthvést (si) záznamy o kom/čem

žádost: apply, submit/make/file an application for sthpodat (si) žádost o co

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co