Hlavní obsah

vypovědět

Dokonavé sloveso

  1. co (oznámit výpověď) give notice of sth(zrušit právní vztah) terminate(odvolat) form. revoke(odmítnout plnění smlouvy) repudiate(zrušit) cancel, annul sthpráv. vypovědět smlouvuterminate/cancel a contractpřen. vypovědět službu stroj, část těla ap.fail, give out, seize up, BrE hovor. pack up
  2. (vyhnat) koho expel, banish sb, turn sb out
  3. (říci) co tell sth, give an account of sthform. narrate sth
  4. (u soudu) práv. testify(prohlásit) state
  5. (vyhlásit) co declare sthvypovědět válku komudeclare war on sb