Hlavní obsah

soil [sɔɪl]

Vyskytuje se v

acid: geol. acid soilacidní půda

erosion: soil erosionpůdní eroze

organic: organic soilhumusová půda

salinity: soil salinitysalinita půdy

sandy: sandy soilpísčitá půda

surface: geol. surface soilsvrchní vrstva půdy