Hlavní obsah

soiled [ˈsɔɪld]

Odvozená slova

soil

Vyskytuje se v

acid: geol. acid soilacidní půda

erosion: soil erosionpůdní eroze

organic: organic soilhumusová půda

salinity: soil salinitysalinita půdy, přesolení půdy

sandy: sandy soilpísčitá půda

surface: geol. surface soilsvrchní vrstva půdy

hlína: clay soiljílovitá hlína

půda: native soilrodná půda

typ: soil typezeměd. půdní typ

plodný: fertile soilplodná půda