Hlavní obsah

ležet

Nedokonavé sloveso

  1. (zaujímat vodorovnou polohu) lie, be lyingLežel na zemi.He was lying on the ground.ležet na břišelie prone/prostrateležet na zádechlie on one's back
  2. (být umístěn) lie, be located/situated, be
  3. (být nemocen) s čím be down with sth, be ill, be unwell
  4. expr.(intenzivně se zabývat) v čem be immersed in sth

Vyskytuje se v

břicho: ležet na břišelie prone

ladem: ležet ladem pole ap.lie fallow

lež: nevinná/milosrdná lež dobře míněnáwhite lie

průhledný: průhledná ležtransparent lie

pustý: pustá leždownright lie

sprostý: To je sprostá lež.That's a dirty lie.

věž: lež jako věžbig/monstrous lie, hovor. whopper

back: lie on one's backležet na zádech

blatant: blatant lienehorázná lež

fallow: lie fallowležet ladem

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

lay up: hovor. be laid up with sthmuset ležet, zůstat v posteli s čím kvůli nemoci

lie down: be lying downležet

outright: outright lievyložená lež

patent: patent lieočividná lež

prone: lie proneform. ležet na břiše

site: be sited swhbýt umístěn, ležet kde

down: She's down with the flu.Leží s chřipkou., Sklátila ji chřipka.

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

rest: The responsibility rests with us.Zodpovědnost leží na nás.