Hlavní obsah

lying [ˈlaɪɪŋ]

Související hesla

pp of lie

Podstatné jméno

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

ahead of: lie ahead of sbležet před kým, čekat na koho událost

ambush: lie in ambushčíhat v záloze/úkrytu

arm: lay down one's armssložit zbraně vzdát se

bare: lay sth bareodhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skryté

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

door: lay sth at sb's doorpřipisovat na vrub, obviňovat koho z čeho, hovor. házet na triko komu/co

hand: get/lay one's hands on sthpřijít k čemu, získat, sehnat co

lay before: lay sth beforesb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informaci

lie: lie one's way outof sth vylhat se z čeho

lie: give the lie to sthukázat nepravdivost čeho, popřít, vyvrátit co tvrzení ap.

low: lay sb lowsklátit koho nemoc

siege: lay siegeto sth začít obléhat co, obklíčit co policie, vojáci, novináři ap.

waste: lay waste(to) sth (z)pustošit, (z)devastovat, zničit co

back: lie on one's backležet na zádech

blatant: blatant lienehorázná lež

fallow: lie fallowležet ladem

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

hold: lay hold of sthuchopit, popadnout co, chopit se čeho, přen. pochopit co, porozumět čemu

lay: lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovat

lay: lay siege to(začít) obléhat

lay: BrE lay the tableprostřít (na) stůl

lay: lay trackpoložit koleje

lay: lay for sbpolíčit na koho

lay: lay the blame on sbsvést vinu na koho

lay: lay charges against sbvznést obvinění proti komu policie

lay: hovor. lay bets/odds/money on sthi přen. vsadit (si), sázet na co pevně věřit ap.

lay about: lay about osfohánět se zbraní

lie: lie awakebdít, nespat vleže v posteli

lie: lie overbýt odložený záležitost na příště

lie: lie forgotten/hiddenbýt zapomenutý/ukrytý

lie: success lies in sthúspěch spočívá v čem

lie: lie heavy on sbtížit koho

lie: tell lieslhát

lie: form. pack of liessnůška lží

lie down: be lying downležet

lie down: do sth lying downdělat co vleže

lie-down: have a lie-downna chvilku si lehnout/se natáhnout

outright: outright lievyložená lež

patent: patent lieočividná lež

prone: lie proneform. ležet na břiše

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

stress: lay stress on sthklást důraz na co

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.

lay: I'd lay odds that he'll win.Vsadil bych si, že vyhraje.

lie: The town lies in ruins.Město je v troskách.

lie-in: I had a lie-in today.Dneska jsem si přispal.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém