Hlavní obsah

therein [ˌðeərˈɪn]

Vyskytuje se v

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

háček: Therein lies the rub!V tom je právě ten háček!

zakopaný: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je zakopaný pes!