Hlavní obsah

rest

Podstatné jméno, rod mužský

  1. hovor.(nevyřízená záležitost)restybacklog, (nedodělky též) arrears (of work), (nevyřízené) unfinished business
  2. zast.(dluh) arrear(s)většinou v množ. čísle

Vyskytuje se v

assured: sb can rest assuredkdo může být klidný, se může spolehnout

peace: Rest in peace.Odpočívej v pokoji.

resting place: (final) resting placemísto posledního odpočinku hrob, hřbitov

book: book reststojan na knihu pro čtení

chin: chin restpodbradek houslí ap.

leg: leg restopěrka na nohy

unfinished: unfinished businessresty, nevyřízené záležitosti

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.

need: I was badly in need of a rest.Nutně jsem si potřeboval odpočinout.

domov: domov důchodcůold people's home, rest home, retirement home, home for the elderly (people)

klid: v klidu bez pohybu ap.at rest

nechat: nechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sth

obava: rozptýlit obavydispel fears, put fears to rest

opěrka: nožní opěrka pro nohyfootrest, foot rest

pán: odpočívat v Pánurest in peace

pohov: dát si pohov odpočinout sihave a rest, relax, put one's feet up

pokoj: odpočívat v pokoji být mrtvýrest in peace

rozptýlit: rozptýlit obavydispel fears, put/lay fears to rest

toaleta: veřejné toaletypublic toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest room

věčný: euf. věčný odpočinek/spánek smrteternal rest/sleep

klidný: Můžete být klidný. spolehněte se ap.You can rest assured.

oddech: dopřát si (chvilku) oddechuhave some rest, přen. rest on one's oars, take a breather

oddech: pracovat bez oddechuwork without rest/respite

oddechnout si: Potřebuji si oddechnout.I need a rest.

odpočinout si: Potřebuju si trochu odpočinout.I need (to get) some rest.

odpočívat: náb. Odpočívej v pokoji.Rest in peace.

odříznout: odříznout od světacut off from the rest of the world

ostatní: A co ti ostatní? zbývajícíAnd what about the rest of them?

podepřít se: podepřít se lokty o pultrest one's elbows on the counter

spolehnout (se): Spolehněte se.(You can) rest assured.

uklidnit: Mohu tě uklidnit, že ...You can rest assured that ...

usnout: usnout na vavřínechrest on one's laurels

vavřín: usnout na vavřínechrest on one's laurels

země: Budiž mu země lehká!God rest his soul.