Hlavní obsah

klid

Vyskytuje se v

vyhlásit: declare war on sb/a ceasefire/independencevyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislost

chtít: Take it easy.To chce klid.

zachovat: keep/stay calm, hold/keep one's nervezachovat klid

zbraň: ceasefire, cessation of hostilities, příměří truceklid zbraní

calm: keep calmzachovat klid, zůstat v klidu

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit se

equilibrium: lose one's equilibriumztratit klid

fuss: without (any) fussúplně klidně, v naprostém klidu

mental: mental peaceklid duše

noise: noise disturbancerušení klidu

peace: break the peace(na)rušit klid/mír/veřejný pořádek

quiet: quiet hoursnoční klid doba

time: Take your time!Nespěchej!, Máš čas!, Pěkně v klidu!, Není kam spěchat.

countenance: keep one's countenancezachovat klid, nedat na sobě nic znát

easy: Take it easy!To chce klid!, Nevzrušuj se!

quietly: go quietly(ode)jít bez odporu/dobrovolně, odejít v klidu ze zaměstnání ap.

klid: at restv klidu bez pohybu ap.