Hlavní obsah

zbraň

Podstatné jméno, rod ženský

  • weapon, armpalná zbraňgun, (hl. ruční) firearm, small-armzbraně hromadného ničeníweapons of mass destructionskladiště zbraníarmoury, arsenal

Vyskytuje se v

držení: illegal possession of a firearmnedovolené držení střelné zbraně

hromadný: weapons of mass destructionvoj. zbraně hromadného ničení

kohoutek: cock the gunnatáhnout kohoutek zbraně

ničení: weapons of mass destructionzbraně hromadného ničení

obchodník: arms/drug dealersobchodníci se zbraněmi/s drogami

pohrůžka: at gunpointpod pohrůžkou střelnou zbraní

povolat: call sb to armspovolat koho do zbraně

ruční: small arms, jednoruční handgunsruční zbraně

sečný: cutting weaponsečná zbraň

strategický: strategic weaponsstrategické zbraně

střelný: ranged weapon, palná firearm, hovor. gunstřelná zbraň

šíření: nuclear weapons proliferationšíření jaderných zbraní

vyhlásit: declare war on sb/a ceasefire/independencevyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislost

mířit: He was pointing his gun at the burglar.Mířil zbraní na lupiče.

namířit: He pointed the gun at me.Namířil na mě zbraní.

odhodit: Drop your weapon!Odhoď zbraň!

vražedný: murder weaponvražedná zbraň

vystřelit: fire a gunvystřelit ze zbraně

arm: arms exportsvývoz zbraní

armament: nuclear armamentsatomové zbraně

biological: voj. biological weaponsbiologické zbraně

chemical: chemical and biological weaponschemické a biologické zbraně

fire: fire a gunvystřelit ze zbraně

firearm: illegal possession of a firearmneoprávněné držení střelné zbraně

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň, volné nošení zbraně

gun: gun shopprodejna zbraní

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

lock: AmE, voj. lock and loadzajistit a nabít, připravit zbraň

mass: voj. weapons of mass destructionzbraně hromadného ničení

non-proliferation: Nuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbraní

nuclear: Nuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbraní

order: voj. order armsk noze zbraň

point: hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní

reduction: strategic arms reduction treatydohoda o omezování strategických zbraní

runner: gun runnerspřekupníci se zbraněmi, pašeráci zbraní

shoulder: voj. Shoulder arms!Na rámě zbraň!

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

smuggling: arms smugglingpašování zbraní

test: nuclear testsjaderné zkoušky, zkoušky jaderných zbraní

-toting: gun-totingzbraň třímající, zbraní se ohánějící

trade: arms tradeobchod se zbraněmi

weapon: nuclear weaponsjaderné zbraně

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

destruction: weapons of mass destructionzbraně hromadného ničení

zbraň: gun, hl. ruční firearm, small-armpalná zbraň