Hlavní obsah

bear [beə]

Slovesopt bore, pp borne/born

 1. sth swh kniž. (za)nést, vézt, dopravit co kambear sth offodnést si co jako vítězbear on sthtýkat se čeho
 2. sth form. nosit, mít u sebe zbraň ap.right to bear armsprávo nosit zbraň
 3. (u)nést, (u)držet, snést zatížení
 4. sth nést jméno ap., jevit vlastnost ap. co
 5. sth snést, snášet, trpět co utrpení ap.bear with sbmít strpení s kýmbear comparison with sthsnést srovnání s čím
 6. I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.can't bear sb/sthnesnášet, nemoci vystát koho/co
 7. bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co
 8. bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co
 9. bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co
 10. plodit, nést, rodit ovoce ap.
 11. zast.porodit dítěbe bornnarodit se
 12. sb sth kniž. chovat co ke komu cit ap.bear sb a grudgechovat ke komu zášťbear sb malicenepřát komu nic dobrého
 13. osf kniž. chovat se, vystupovat jak

Podstatné jménopl. ~/~s

 1. zool.medvědpolar bearmedvěd lednísloth bearmedvěd pyskatýspectacled bearmedvěd brýlatýAmerican black bearbaribal, medvěd černýkoala bearmedvídek koalabot. bear's earprvosenka (lysá)
 2. ekon.baissista spekulant na pokles kurzu na burze
 3. astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

Vyskytuje se v

bearing: ložisko, uloženíbearing(s)

bore: nudit koho k smrtibore sb to tears/to death/stiff

born: of/to sb narodit se komube born

breed: narodit se a vyrůst kdebe born and bred swh

brunt: of sth nejvíc (to) schytat/odskákat/odnést co, nejvíce (u)trpět čím dopady ap.bear/take the brunt

fruit: nést ovoce, mít výsledky prácebear fruit

grizzly: (medvěd) grizzlygrizzly (bear)

mind: mít na paměti co, pamatovat na cobear/keep sth in mind

spoon: pocházet ze zámožné a vlivné rodinybe born with a silver spoon in one's/the mouth

witness: svědčit o čem i přen., vypovídat o čembear witness to sth

angular: šikmé ložiskotech. angular bearing

axle: osové ložiskotech. axle bearing

baby: novorozeněnew born baby

bear: odnést si co jako vítězbear sth off

bear: medvěd lednípolar bear

-bearing: vlajkonošiflag-bearing marchers

brown bear: medvěd brtníkEuropean brown bear

cub: lvíče/vlče/medvídělion/wolf/bear cub

flange: přírubové ložiskoflange bearing

freedom: právo nosit zbraňfreedom to bear arms

friction: třecí plocha/úhel/ložisko/brzdyfriction area/angle/bearing/brakes

great: Velká medvědiceastron. Great Bear

grudge: chovat ke komu zášť, nevražit na kohobear a grudge against sb

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

interest: úročený, úročitelný, nesoucí úrokekon. interest-bearing

lesser: Malá medvědiceastron. the Lesser Bear

rifle: malorážkasmall-bore rifle

roller: válečkové ložiskotech. roller bearing

spherical: kulové ložiskospherical bearing

striking: být komu neobyčejně/nápadně podobnýbear a striking resemblance to sb

Taurus: narozený ve znamení Býkaborn under the sign of Taurus

it: Opustila dítě poté, co se narodilo.She left the child after it was born.

resemblance: podobat se, být podobný komu/čemubear a resemblance to sb/sth

držení: držení tělaposture, carriage, bearing

kuličkový: tech. kuličkové ložiskoball bearing

lední: lední medvědpolar bear

ložisko: kuličkové/válečkové ložiskoball/roller bearing

medvěd: lední medvědpolar bear

mravenečník: mravenečník velkýgiant anteater, ant bear

náklad: nést/pokrýt nákladybear/cover the costs of sth

narozený: mrtvě narozenýstillborn, dead-born

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can

nést: nést odpovědnost za cohold/bear (the) responsibility for sth

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

odpovědnost: nést/převzít odpovědnostbear/assume the responsibility

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

plyšový: plyšový medvídekteddy bear

snášet: nesnášet koho/cohate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sth

snést: snést srovnání s čímstand/bear comparison with sb/sth

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

srovnání: snést srovnání s čímbear comparison with sth

stěna: stav. nosná stěnabearing/supporting wall

strpení: mít strpení s kýmbear with sb, mít trpělivost be patient

svědectví: podat svědectvíbear witness, testify, give evidence

vlastní: vlastním jménem XY rozenýborn XY, ne pseudonymem ap. real name XY

zášť: chovat ke komu zášťbear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb

zeď: stav. nosná/obvodová zeďbearing/outside wall

zřetel: mít co na zřetelibear sth in mind

želatinový: želatinoví medvídcijelly bears

mít: Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...

narodit se: Kde jsi/jste se narodil?Where were you born?

nuda: Je s ním strašná nuda.He is such a bore.

pomyšlení: Nesnesu pomyšlení, že ...I can't bear to think that ...

arm: nosit zbraň, být ozbrojenbear arms

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

ovoce: přen. přinést (své) ovocebear fruit

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth

včerejší: Nejsem včerejší.I wasn't born yesterday.

vlk: Mám hlad jako vlk.I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!