Hlavní obsah

bore [bɔː]

Fráze

  1. bore sb to tears/to death/stiff nudit koho k smrti

Související hesla

pt of bear

Vyskytuje se v

držení: držení tělaposture, carriage, bearing

kuličkový: tech. kuličkové ložiskoball bearing

lední: lední medvědpolar bear

ložisko: kuličkové/válečkové ložiskoball/roller bearing

medvěd: lední medvědpolar bear

medvěd: medvěd grizzlygrizzly (bear)

mravenečník: mravenečník velkýgiant anteater, ant bear

náklad: nést/pokrýt nákladybear/cover the costs of sth

narozený: mrtvě narozenýstillborn, dead-born

narozený: čerstvě narozenýnew-born

narozený: narozený v ciziněforeign-born

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can

nést: nést odpovědnost za cohold/bear (the) responsibility for sth

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

nudit se: začít se nuditget bored

odpovědnost: nést/převzít odpovědnostbear/assume the responsibility

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

plyšový: plyšový medvídekteddy bear

snášet: nesnášet koho/cohate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sth

snést: snést srovnání s čímstand/bear comparison with sb/sth

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

srovnání: snést srovnání s čímbear comparison with sth

stěna: stav. nosná stěnabearing/supporting wall

strpení: mít strpení s kýmbear with sb, mít trpělivost be patient

svědectví: podat svědectvíbear witness, testify, give evidence

vlastní: vlastním jménem XY rozenýborn XY, ne pseudonymem ap. real name XY

zášť: chovat ke komu zášťbear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb

zeď: stav. nosná/obvodová zeďbearing/outside wall

zřetel: mít co na zřetelibear sth in mind

želatinový: želatinoví medvídcijelly bears

mít: Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...

narodit se: Kde jsi/jste se narodil?Where were you born?

narodit se: Narodil jsem se v ...I was born in ...

nuda: Je s ním strašná nuda.He is such a bore.

nudit: Ta práce mě nudí.This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.

pomyšlení: Nesnesu pomyšlení, že ...I can't bear to think that ...

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

unuděný: unuděný k smrtibored to death

nést: nést ovocei práce bear fruit, fructify, přen. pay dividends

ovoce: přen. přinést (své) ovocebear fruit

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth

včerejší: Nejsem včerejší.I wasn't born yesterday.

vlk: Mám hlad jako vlk.I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!

angular: tech. angular bearingšikmé ložisko

axle: tech. axle bearingosové ložisko

baby: new born babynovorozeně

bear: bear sth offodnést si co jako vítěz

bear: bear on sthtýkat se čeho

bear: bear with sbmít strpení s kým

bear: bear comparison with sthsnést srovnání s čím

bear: can't bear sb/sthnesnášet, nemoci vystát koho/co

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

bear: bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co

bear: bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co

bear: be bornnarodit se

bear: bear sb a grudgechovat ke komu zášť

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

bear: polar bearmedvěd lední

bear: sloth bearmedvěd pyskatý

bear: spectacled bearmedvěd brýlatý

bear: American black bearbaribal, medvěd černý

bear: koala bearmedvídek koala

bear: bot. bear's earprvosenka (lysá)

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

-bearing: flag-bearing marchersvlajkonoši

-bearing: load-bearingnosný plocha ap.

-bearing: fruit-bearing treeovocný strom, strom nesoucí ovoce

-bearing: gold-bearingzlatonosný

bearing: tech. ball bearingkuličkové ložisko, ložisková kulička

bearing: tech. roller bearingkuličkové ložisko

bored: be borednudit se

bored: be bored stiffděsně/k smrti se nudit, umírat nudou

brown bear: European brown bearmedvěd brtník

brown bear: Kamchatka brown bearmedvěd kamčatský

cub: lion/wolf/bear cublvíče/vlče/medvídě

deep: tech. deep boringhlubinné vrtání

flange: flange bearingpřírubové ložisko

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň

friction: friction area/angle/bearing/brakestřecí plocha/úhel/ložisko/brzdy

great: astron. Great BearVelká medvědice

grudge: bear a grudge against sbchovat ke komu zášť, nevražit na koho

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

interest: ekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrok

interest: ekon. bearing no interestneúročený vklad ap.

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice

rifle: small-bore riflemalorážka

roller: tech. roller bearingválečkové ložisko

spherical: spherical bearingkulové ložisko

arm: bear armsnosit zbraň, být ozbrojen