Hlavní obsah

bore [bɔː]

Fráze

  1. bore sb to tears/to death/stiff nudit koho k smrti

Související hesla

pt of bear

Vyskytuje se v

arm: bear armsnosit zbraň, být ozbrojen

bearing: bearing(s)ložisko, uložení

bearing: have a bearing on sthmít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čím

born: be bornof/to sb narodit se komu

born: be bornzrodit se, vzniknout myšlenka, organizace

breed: be born and bred swhnarodit se a vyrůst kde

brunt: bear/take the bruntof sth nejvíc (to) schytat/odskákat/odnést co, nejvíce (u)trpět čím dopady ap.

fruit: bear fruitnést ovoce, mít výsledky práce

grizzly: grizzly (bear)(medvěd) grizzly

mind: bear/keep sth in mindmít na paměti co, pamatovat na co

mind: be bored out of one's mindbýt šíleně znuděný

spoon: be born with a silver spoon in one's/the mouthpocházet ze zámožné a vlivné rodiny

witness: bear witness to sthsvědčit o čem i přen., vypovídat o čem

angular: tech. angular bearingšikmé ložisko

axle: tech. axle bearingosové ložisko

baby: new born babynovorozeně

bear: bear sth offodnést si co jako vítěz

bear: bear on sthtýkat se čeho

bear: bear with sbmít strpení s kým

bear: bear comparison with sthsnést srovnání s čím

bear: can't bear sb/sthnesnášet, nemoci vystát koho/co

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

bear: bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co

bear: bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co

bear: be bornnarodit se

bear: bear sb a grudgechovat ke komu zášť

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

bear: polar bearmedvěd lední

bear: sloth bearmedvěd pyskatý

bear: spectacled bearmedvěd brýlatý

bear: American black bearbaribal, medvěd černý

bear: koala bearmedvídek koala

bear: bot. bear's earprvosenka (lysá)

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

-bearing: flag-bearing marchersvlajkonoši

-bearing: load-bearingnosný plocha ap.

-bearing: fruit-bearing treeovocný strom, strom nesoucí ovoce

-bearing: gold-bearingzlatonosný

bearing: tech. ball bearingkuličkové ložisko, ložisková kulička

bearing: tech. roller bearingkuličkové ložisko

bored: be borednudit se

bored: be bored stiffděsně/k smrti se nudit, umírat nudou

brown bear: European brown bearmedvěd brtník

brown bear: Kamchatka brown bearmedvěd kamčatský

cub: lion/wolf/bear cublvíče/vlče/medvídě

deep: tech. deep boringhlubinné vrtání

flange: flange bearingpřírubové ložisko

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň

friction: friction area/angle/bearing/brakestřecí plocha/úhel/ložisko/brzdy

great: astron. Great BearVelká medvědice

grudge: bear a grudge against sbchovat ke komu zášť, nevražit na koho

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

interest: ekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrok

interest: ekon. bearing no interestneúročený vklad ap.

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice

rifle: small-bore riflemalorážka

roller: tech. roller bearingválečkové ložisko

spherical: spherical bearingkulové ložisko

striking: bear a striking resemblance to sbbýt komu neobyčejně/nápadně podobný

Taurus: born under the sign of Taurusnarozený ve znamení Býka

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

bored: I'm getting bored with this.Začíná mě to nudit.

born: Where were you born?Kde jsi se narodil?

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

may: Exercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.

resemblance: bear a resemblance to sb/sthpodobat se, být podobný komu/čemu