Hlavní obsah

bore [bɔː]

Fráze

  1. bore sb to tears/to death/stiff nudit koho k smrti

Související hesla

pt of bear

Vyskytuje se v

bearing: ložisko, uloženíbearing(s)

bore: nudit koho k smrtibore sb to tears/to death/stiff

born: of/to sb narodit se komube born

breed: narodit se a vyrůst kdebe born and bred swh

brunt: of sth nejvíc (to) schytat/odskákat/odnést co, nejvíce (u)trpět čím dopady ap.bear/take the brunt

fruit: nést ovoce, mít výsledky prácebear fruit

grizzly: (medvěd) grizzlygrizzly (bear)

mind: mít na paměti co, pamatovat na cobear/keep sth in mind

spoon: pocházet ze zámožné a vlivné rodinybe born with a silver spoon in one's/the mouth

witness: svědčit o čem i přen., vypovídat o čembear witness to sth

angular: šikmé ložiskotech. angular bearing

axle: osové ložiskotech. axle bearing

baby: novorozeněnew born baby

bear: odnést si co jako vítězbear sth off

bear: medvěd lednípolar bear

-bearing: vlajkonošiflag-bearing marchers

bored: nudit sebe bored

brown bear: medvěd brtníkEuropean brown bear

cub: lvíče/vlče/medvídělion/wolf/bear cub

deep: hlubinné vrtánítech. deep boring

flange: přírubové ložiskoflange bearing

freedom: právo nosit zbraňfreedom to bear arms

friction: třecí plocha/úhel/ložisko/brzdyfriction area/angle/bearing/brakes

great: Velká medvědiceastron. Great Bear

grudge: chovat ke komu zášť, nevražit na kohobear a grudge against sb

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

interest: úročený, úročitelný, nesoucí úrokekon. interest-bearing

lesser: Malá medvědiceastron. the Lesser Bear

rifle: malorážkasmall-bore rifle

roller: válečkové ložiskotech. roller bearing

spherical: kulové ložiskospherical bearing

striking: být komu neobyčejně/nápadně podobnýbear a striking resemblance to sb

Taurus: narozený ve znamení Býkaborn under the sign of Taurus

it: Opustila dítě poté, co se narodilo.She left the child after it was born.

may: Možná, že cvičení je nudné, ale ...Exercising may be boring but ...

might: Možná že je nudný, ale je chytrý.He might be boring, but he's clever.

resemblance: podobat se, být podobný komu/čemubear a resemblance to sb/sth

arm: nosit zbraň, být ozbrojenbear arms