Hlavní obsah

easy [ˈiːzɪ]

Přídavné jméno-sier, -siest

  1. snadný, lehký práce ap.That's easy for you to say.To se ti lehce řekne.He is an easy person to get along with.Je snadné s ním vyjít.in an easy mannerjednoduše, jednoduchým způsobemeasy to maintainnenáročný na údržbu, snadno udržovatelný výrobek, materiálsth made easyzjednodušený co proces, úkol, výklad ap.voj. Stand easy!Pohov! s rukama volně
  2. uvolněný, pohodový, bez napětí činnost ap.be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho
  3. bezstarostný život
  4. easy on the ear nenáročný, příjemný na poslech hudba ap.easy on the eyepříjemný na pohled, hezky přehledný rozložení ap.

Vyskytuje se v

rest: can rest easymoci být v klidu, nemuset si dělat starosti

way: the easy way outnejjednodušší způsob, jak se z toho vyvléct

conscience: with an easy consciencebez výčitek (svědomí)

going: easy goingsnadný postup, přen. pohoda, brnkačka co jde snadno

handle: easy to handlesnadno ovladatelný, se kterým se lehce pracuje

lady: lady of easy virtuesžena lehkých mravů

money: ekon. easy money policypolitika levných peněz

reach: within (easy) reachna dosah, (snadno) dosažitelný, lehce dostupný pozicí či cenou

accomplish: easy to accomplishsnadno dosažitelný

any: It's not any easier.Není to o nic snazší.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

make: He makes friends easily.Snadno se spřátelí.

more: more easilysnadněji

say: Easier said than done.Ono se to snadno řekne. ale horší je to udělat

dosah: (snadno) na dosahwithin (easy) reach

klid: To chce klid.Take it easy!

lehce: lehce vydělané penízeeasy money

nenáročnost: nenáročnost obsluhyease of use, easy use

opatrně: Opatrně!Careful!, zlehka Easy does it.

peníze: snadno nabyté penízeeasy money

pohov: Pohov!(Stand) at ease!, uvolněný Stand easy!

pochopitelný: snadno pochopitelnýeasy to understand, easily understood

stravitelný: snadno stravitelnýeasily digestible, easy to digest

ulehčit: ulehčit to komumake it easier for sb

brát si: Neber si to tolik.Take it easy!

dělat: Nic si z toho nedělej.Take it easy.

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

chtít: To chce klid.Take it easy.

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

mačkat se: Len se snadno mačká.Linen creases easily.

nic: Nic si z toho nedělej.Take it easy.

ono: Ono se to snadno řekne ...It is easier said than done ...

prodejný: dobře prodejnýeasy to sell, saleable

rozčilovat se: Nerozčiluj se!Take it easy!

rychle: snadno a rychlequickly and easily

řešitelný: těžko/snadno řešitelnýhard/easy to solve

složit: Židle se dá snadno složit.The chair folds easily.

snadno: snadno přístupnýeasily accessible

snadno: To se snadno řekne.Easier said than done.

srozumitelný: těžko/snadno srozumitelnýdifficult/easy to understand

starost: Nedělej(te) si (s tím) starosti.Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

těžký: Není na tom nic těžkého.It's not hard to do., It's an easy task.

ulehčit: Snažím se jim to ulehčit.I try to make it easier for them.

unavit se: Snadno se unaví.He tires easily.

usnadnit: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

vzrušovat se: Nevzrušuj se! klidTake it easy!

zlehka: (Pěkně) zlehka!Easy (does it)!

cit: S citem! opatrně(Go) easy!

kořist: snadná kořist o člověkueasy prey, hovor. kdo se nechá napálit easy meat

lehce: lehce nabyl, lehce pozbyleasy come, easy go

nabýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Easy come, easy go.

strach: Má pro strach uděláno.He isn't afraid of anything., He doesn't get scared easily.

zhurta: Ne tak zhurta!Hold your horses!, zlehka, pomalu Easy!