Hlavní obsah

fallow [ˈfæləʊ]

Vyskytuje se v

deer: daněk skvrnitýfallow deer

ladem: ležet ladem pole ap.lie fallow

skvrnitý: zool. daněk skvrnitýfallow deer

fallow: ležet lademlie fallow