Hlavní obsah

náležet

Nedokonavé sloveso

  1. (patřit) komu belong to sb
  2. (příslušet, souviset) k čemu go with sthform. (ap)pertain to sth
  3. (být součástí celku) kam belong swh, to sth(řadit se) rank among sth(spadat) fall into sth

Vyskytuje se v

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

rightful: místo v dějinách, které mu právem náležíhis rightful place in history