Hlavní obsah

členský

Vyskytuje se v

příspěvek: membership fee/dues/contribution/subscriptiončlenské příspěvky

stát: EU member statesčlenské státy EU

základna: members(hip)členská základna

země: member countryčlenská země

member: (EU) member countryčlenská země (Evropské unie)

membership: membership formčlenská přihláška, žádost o přijetí formulář

non-member: non-member statenečlenský stát

členský: EU member statesčlenské státy EU