Hlavní obsah

acquaintance [əˈkweɪntəns]

Podstatné jméno

  1. make sb's acquaintance, make the acquaintance of sb form.seznámit se s kým, navázat známost s kýmI made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

Vyskytuje se v

scrape: scrape acquaintance with sbseznámit se s kým

důvěrně: znát koho důvěrněhave an intimate acquaintance with sb

známost: navázat známost s kýmmake sb's acquaintance