Hlavní obsah

acquaintance [əˈkweɪntəns]

Podstatné jméno

  1. make sb's acquaintance form.seznámit se s kým, navázat známost s kýmI am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

Vyskytuje se v

scrape: seznámit se s kýmscrape acquaintance with sb

důvěrně: znát koho důvěrněhave an intimate acquaintance with sb

známost: navázat známost s kýmmake sb's acquaintance

acquaintance: znát kohohave an acquaintance with sb