Hlavní obsah

friend [frend]

Podstatné jméno

  1. přítel(kyně), kamarád(ka), známý/známápart friendsrozejít se jako přáteléfair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavostifriends with benefitspřátelé s výhodami se sexuálním poměrem
  2. be friends with sbkamarádit se, přátelit se s kýmbecome friendsskamarádit se, spřátelit se
  3. friends of sth stoupenci, příznivci, podporovatelé čeho země, organizace ap.

Vyskytuje se v

close: the closest friendnejbližší přítel

drinking: drinking friendskamarádi do hospody

false: ling. false friend= podobné slovíčko v cizím jazyce s odlišným významem

make: make a friend/friendsspřátelit se

but: I have no friend but you.Kromě tebe nemám žádného přítele.

few: very few friendsvelmi málo přátel

get: I got it from my friend.Dostal jsem to od přítele.

good: He's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.

hers: a great friend of hersjejí velký přítel

mine: a good friend of minemůj dobrý přítel

my: He's my best friend.Je to můj nejlepší přítel.

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

pen-friend: have a pen-frienddopisovat si s někým

take: I took you for a friend.Měl jsem tě za přítele.

yours: Is he a friend of yours?Je to tvůj přítel?

kamarád: school friendkamarád ze školy

přítel: part friendsrozejít se jako přátelé v dobrém

styk: be well-connected, have connections, have friends in the right places, have influential friendsmít styky vlivné známé

zákonný: next friend, legal representativezákonný zástupce

zástupce: legal representative, nezletilého u soudu next friendzákonný zástupce

bývat: He used to be a friend of mine.Býval to můj přítel.

dobrý: good friend of minemůj dobrý přítel

jeho: a good friend of hisjeho dobrý přítel

její: an old friend of hersjejí starý přítel

jejich: an old friend of theirsjejich starý přítel

mezi: among friendsmezi přáteli

mít: He takes him for a friend.Má ho za přítele.

můj, má, mé, moje: a good friend of minemůj dobrý přítel

náš, naše: good friends of oursnaši dobří přátelé

nejbližší: immediate/closest friend/familynejbližší přítel/rodina

obejít: I visited all my friends.Obešla jsem všechny kamarády.

přátelství: make friends, start a friendship with sbnavázat přátelství s kým

přivést: I have brought a friend.Přivedl jsem kamaráda.

rozejít se: part friendsrozejít se jako přátelé

řadit: I count him among my friends.Řadím ho mezi své přátele.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: This friend of yours ...Tenhle tvůj přítel ...

věrný: faithful/loyal friendvěrný přítel

nouze: A friend in need is a friend indeed.V nouzi poznáš přítele.

friend: friendsof sth stoupenci, příznivci, podporovatelé čeho země, organizace ap.