Hlavní obsah

friend [frend]

Podstatné jméno

  1. přítel(kyně), kamarád(ka), známý/známápart friendsrozejít se jako přáteléfair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavostifriends with benefitspřátelé s výhodami se sexuálním poměrem
  2. be friends with sbkamarádit se, přátelit se s kýmbecome friendsskamarádit se, spřátelit se
  3. friends of sth stoupenci, příznivci, podporovatelé čeho země, organizace ap.

Vyskytuje se v

close: the closest friendnejbližší přítel

drinking: drinking friendskamarádi do hospody

false: ling. false friend= podobné slovíčko v cizím jazyce s odlišným významem

make: make a friend/friendsspřátelit se

but: I have no friend but you.Kromě tebe nemám žádného přítele.

few: very few friendsvelmi málo přátel

get: I got it from my friend.Dostal jsem to od přítele.

good: He's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.

hers: a great friend of hersjejí velký přítel

make: He makes friends easily.Snadno se spřátelí.

mine: a good friend of minemůj dobrý přítel

my: He's my best friend.Je to můj nejlepší přítel.

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

pen-friend: have a pen-frienddopisovat si s někým

take: I took you for a friend.Měl jsem tě za přítele.

yours: Is he a friend of yours?Je to tvůj přítel?

kamarád: kamarád ze školyschool friend

přítel: rozejít se jako přátelé v dobrémpart friends

styk: mít styky vlivné známébe well-connected, have connections, have friends in the right places, have influential friends

zákonný: zákonný zástupcenext friend, legal representative

zástupce: zákonný zástupcelegal representative, nezletilého u soudu next friend

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

jeho: jeho dobrý přítela good friend of his

její: její starý přítelan old friend of hers

jejich: jejich starý přítelan old friend of theirs

mezi: mezi přáteliamong friends

mít: Má ho za přítele.He takes him for a friend.

můj, má, mé, moje: můj dobrý přítela good friend of mine

náš, naše: naši dobří přátelégood friends of ours

nejbližší: nejbližší přítel/rodinaimmediate/closest friend/family

obejít: Obešla jsem všechny kamarády.I visited all my friends.

přátelství: navázat přátelství s kýmmake friends, start a friendship with sb

přítel: blízký přítelclose friend

přivést: Přivedl jsem kamaráda.I have brought a friend.

rozejít se: rozejít se jako přátelépart friends

řadit: Řadím ho mezi své přátele.I count him among my friends.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Tenhle tvůj přítel ...This friend of yours ...

věrný: věrný přítelfaithful/loyal friend

nouze: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

přítel: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.