Hlavní obsah

jejich

Zájmeno

  • their(samostatné) theirs(za podst. jménem) of theirsTy nejsou jejich.Those are not theirs.jejich starý přítelan old friend of theirsJá na jejich místě ...If I were them ...

Vyskytuje se v

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

splést si: Spletl si jejich jména.He mixed their names up.

věc: To není jejich věc.It's not their concern/none of their business.

apart: Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.Their views are miles apart.

drum: dunění jejich nohoudrum of their feet

evidence: Jejich postoj se projevuje v ...Their attitude is evidenced in ...

theirs: Byla to jeho chyba, ne jejich.It was his fault, not theirs.

unimpressed: Jejich výkon na něj nijak nezapůsobil.He was totally unimpressed by their performance.

jejich: Ty nejsou jejich.Those are not theirs.