Hlavní obsah

její

Zájmeno

  1. (jí patřící) her(samostatné) hers(za podstatným jménem) of hersjejí starý přítelan old friend of hersJá na jejím místě ...If I were her ...
  2. (v oficiálních titulech) her

Vyskytuje se v

být: Ten kabát je její.The coat belongs to her.

najít: Její tělo našli v ...Her body was found in ...

otřást: Její smrt jím otřásla.He was shaken by her death.

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

rozejít se: Její rodiče se rozešli.Her parents separated.

vloudit se: Vloudil se do její přízně.He insinuated himself into her favour.

vyzývat: Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.Her eyes dared him to do it.

zaniknout: Její hlas zanikl v hluku.Her voice was drowned by the noise.

zarazit: Její odpověď mě zarazila.I was taken aback by her answer.

buyout: ekon. management buyoutskoupení akcií společnosti jejím vedením

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

captivate: He was captivated by her beauty.Byl uchvácen její krásou.

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

hers: a great friend of hersjejí velký přítel

less: Her greeting was less than enthusiastic.Její pozdrav nebyl vůbec nadšený.

show: I was shown to her office.Zavedli mě do její kanceláře.

superior: She was greatly superior to her husband in education.Měla výrazně lepší vzdělání než její manžel.

thereof: faith or the lack thereofvíra či její nedostatek

which: Which is her room?Který je její pokoj?