Hlavní obsah

její

Zájmeno

  1. (jí patřící) her(samostatné) hers(za podstatným jménem) of hersjejí starý přítelan old friend of hersJá na jejím místě ...If I were her ...
  2. (v oficiálních titulech) her

Vyskytuje se v

být: Ten kabát je její.The coat belongs to her/is hers.

najít: Její tělo našli v ...Her body was found in ...

otřást: Její smrt jím otřásla.He was shaken by her death.

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

rozejít se: Její rodiče se rozešli.Her parents separated.

vloudit se: Vloudil se do její přízně.He insinuated himself into her favour.

vyzývat: Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.Her eyes dared him to do it.

zaniknout: Její hlas zanikl v hluku.Her voice was drowned by the noise.

zarazit: Její odpověď mě zarazila.I was taken aback by her answer.

buyout: skoupení akcií společnosti jejím vedenímekon. management buyout

memorial: Bude se sloužit zádušní mše na její památku.A memorial service will be held for her.

belie: Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.Her young face belies her true age.

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

captivate: Byl uchvácen její krásou.He was captivated by her beauty.

feel: Cítil dotyk její nohy na své.He felt her leg against his.

hers: její velký přítela great friend of hers

less: Její pozdrav nebyl vůbec nadšený.Her greeting was less than enthusiastic.

make: Dělá, jakože je její kluk.He makes like he's her boyfriend.

show: Zavedli mě do její kanceláře.I was shown to her office.

superior: Měla výrazně lepší vzdělání než její manžel.She was greatly superior to her husband in education.

thereof: víra či její nedostatekfaith or the lack thereof

which: Který je její pokoj?Which is her room?

její: její starý přítelan old friend of hers