Hlavní obsah

jeho

Zájmeno

  • patřící mužihis(za podst. jménem) of hisJe to jeho auto?Is it his car?Tyto boty jsou jeho.These shoes are his.jeho dobrý přítela good friend of hisTo je jeho věc.That's his business.Filmy to je jeho. má je rádHe is much into films., AmE slang. Movies are his bag.jeho výsostHis Majesty

Zájmeno

  • patřící dítětiits

Zájmeno

  • v důrazuhimJeho dovnitř nepouštěj.Don't let him in.

Vyskytuje se v

advisable: doporučuje se, je záhodno/radno ...it is advisable to ...

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

be: je/jsou, existuje/existují co/kdothere is/there are

behove: je záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal coform. it behoves sb to do sth

come: Vlasy jí sahají až po pás.Her hair comes down to her waist.

completely: To je něco úplně jiného.It is something completely different.

difference: V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.It makes no difference.

eater: masožravec i člověk, člověk, který jí maso ne vegetariánmeat-eater

extort: Vydírali ji.They were extorting money from her.

far: pokud si pamatuji/je mi známoso far as I remember/am aware

knowledge: pokud vím, pokud je mi známo, ať vzpomínám jak vzpomínámto my best knowledge

lack: nedostává se, je nedostatek čehosth is lacking

mischief: Potíž je v tom, že ...The mischief is that ...

a, an: Je učitel(em).He is a teacher.

about: Je mi to líto., Mrzí mě to.I'm sorry about it.

abundant: Je zde hojnost ryb.Fish is abundant here.

acquire: Tomu vínu je třeba přijít na chuť.The wine is an acquired taste.

actuate: Hnala ho touha.He was actuated by desire.

against: To je proti pravidlům.That is against the rules.

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

airport: Vyzvednu ho na letišti.I will pick him up at the airport.

all: Ví o nich všechno.He knows all about them.

all right: Je vám dobře?Are you feeling all right?

almost: Je to skoro hotové.It's almost ready.

another: Je to druhý Maradona.He is another Maradona.

anybody: Je tady někdo?Is there anybody here?

ask: zeptat se koho kolik je hodinask sb the time

avail: Všechno jeho snažení bylo zbytečné.All his efforts were to no avail.

awfully: Je mi to hrozně líto.I am awfully sorry.

back: Zakřičel na ně zpátky.He shouted back at them.

balm: To je balzám pro duši.It's balm to the soul.

bargain: To je skoro zadarmo.It's a real bargain.

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

bed: Je upoutaný na lůžko.He is confined to bed.

bedfellow: Je to zvláštní dvojice/pár.They are strange bedfellows.

before: Děti jsou pro ni přednější než práce.Her children come before her job.

between: Jaký je mezi nimi rozdíl?What is the difference between them?

beyond: To je nad mé chápání.That's beyond me/my understanding.

blame: Čí je to vina?, Kdo za to může?Who is to blame?

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

blow: Fouknul do čaje, aby ho zchladil.He blew on his tea to cool it.

booby trap: Do jeho auta někdo nastražil bombu.His car has been booby-trapped.

bring around: Přivedli ho k vědomí.He was brought round.

bring up: Vychovala ho babička.He was brought up by his grandma.

busy: Zavěste, je obsazeno.Hang up, the line is busy.

but: Nemohla jinak, než mu gratulovat.She could not but congratulate him.

by: Je o hlavu větší.He is a head taller.

can: On to nemohl udělat.He can't have done it.

capable: Je schopný všeho.He is capable of anything.

care: Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.He doesn't care about it.

catch up: Musíme je dohonit.We must catch up with them.

chance: Jaká je pravděpodobnost, že ...?What are the chances that ...?

charge: Mám je na starost.They are my charges.

chilly: Je mi zima.I feel chilly.

choice: Volba je na tobě.It's your choice.

cold: Je mi zima.I am cold.

could: Nemohlo mu být víc než 12.He couldn't have been more than 12.

criminal: To je trestuhodné plýtvání.It's a criminal waste.

customary: Je zvykem ...It's customary to ...

dandy: Zoo to je něco pro děti.A zoo, that's dandy for the kids.

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

dark: Už je tma.It is already dark.

date: Kolikátého dnes je?What is the date today?

dearly: i přen. To ho přišlo draho.That cost him dearly.

decide: Usoudil, že je prázdná nádrž.He decided that the tank was empty.

deem: Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.It is deemed necessary.

derive: Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.They derive pleasure from helping others.

diagnose: Zjistili mu rakovinu.He was diagnosed with cancer.

disinterested: O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.She was disinterested in food.

disqualify: Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.He was disqualified from driving for two years.

do: Čím je tvůj otec?What does your father do?