Hlavní obsah

jeho

Zájmeno

  • patřící mužihis(za podst. jménem) of hisJe to jeho auto?Is it his car?Tyto boty jsou jeho.These shoes are his.jeho dobrý přítela good friend of hisTo je jeho věc.That's his business.Filmy to je jeho. má je rádHe is much into films., AmE slang. Movies are his bag.jeho výsostHis Majesty

Zájmeno

  • patřící dítětiits

Zájmeno

  • v důrazuhimJeho dovnitř nepouštěj.Don't let him in.

Vyskytuje se v

advisable: doporučuje se, je záhodno/radno ...it is advisable to ...

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

be: je/jsou, existuje/existují co/kdothere is/there are

behove: je záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal coform. it behoves sb to do sth

come: Vlasy jí sahají až po pás.Her hair comes down to her waist.

completely: To je něco úplně jiného.It is something completely different.

difference: V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.It makes no difference.

different: vědět, že to je jinakknow different

eater: masožravec i člověk, člověk, který jí maso ne vegetariánmeat-eater

extort: Vydírali ji.They were extorting money from her.

far: pokud si pamatuji/je mi známoso far as I remember/am aware

knowledge: pokud vím, pokud je mi známoto my best knowledge

lack: nedostává se, je nedostatek čehosth is lacking

a, an: Je učitel(em).He is a teacher.

about: Je mi to líto., Mrzí mě to.I'm sorry about it.

abundant: Je zde hojnost ryb.Fish is abundant here.

acquaintance: Seznámil jsem se s ním v...I made his acquaintance in ...

acquire: Tomu vínu je třeba přijít na chuť.The wine is an acquired taste.

actuate: Hnala ho touha.He was actuated by desire.

against: To je proti pravidlům.That is against the rules.

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

airport: Vyzvednu ho na letišti.I will pick him up at the airport.

all: Ví o nich všechno.He knows all about them.

all right: Je vám dobře?Are you feeling all right?

almost: Je to skoro hotové.It's almost ready.

another: Je to druhý Maradona.He is another Maradona.

anybody: Je tady někdo?Is there anybody here?

ask: zeptat se koho kolik je hodinask sb the time

avail: Všechno jeho snažení bylo zbytečné.All his efforts were to no avail.

awfully: Je mi to hrozně líto.I am awfully sorry.

back: Zakřičel na ně zpátky.He shouted back at them.

balm: To je balzám pro duši.It's balm to the soul.

bargain: To je skoro zadarmo.It's a real bargain.

basket case: Jejich ekonomika je úplně v háji.Their economy is a basket case.

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

bed: Je upoutaný na lůžko.He is confined to bed.

bedfellow: Je to zvláštní dvojice/pár.They are strange bedfellows.

before: Děti jsou pro ni přednější než práce.Her children come before her job.

begin: S chutí do toho a půl je hotovo.Well begun is half done.

better: Jen mu to prospělo., Bylo to pro něj jen dobře.He was all the better for it.

between: Jaký je mezi nimi rozdíl?What is the difference between them?

beyond: To je nad mé chápání.That's beyond me/my understanding.

blame: Čí je to vina?, Kdo za to může?Who is to blame?

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

blow: Fouknul do čaje, aby ho zchladil.He blew on his tea to cool it.

booby trap: Do jeho auta někdo nastražil bombu.His car has been booby-trapped.

bring around: Přivedli ho k vědomí.He was brought round.

bring up: Vychovala ho babička.He was brought up by his grandma.

British: Je to Brit.He's British.

busy: Zavěste, je obsazeno.Hang up, the line is busy.

but: Nemohla jinak, než mu gratulovat.She could not but congratulate him.

by: Je o hlavu větší.He is a head taller.

can: On to nemohl udělat.He can't have done it.

capable: Je schopný všeho.He is capable of anything.

care: Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.He doesn't care about it.

catch up: Musíme je dohonit.We must catch up with them.

chance: Jaká je pravděpodobnost, že ...?What are the chances that ...?

charge: Mám je na starost.They are my charges.

chilly: Je mi zima.I feel chilly.

choice: Volba je na tobě.It's your choice.

cold: Je mi zima.I am cold.

come on: Jde jí to dobře., Vede si dobře. dělá pokrokyShe's coming on well.

concern: Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?What concern is it of yours?

could: Nemohlo mu být víc než 12.He couldn't have been more than 12.

crazy: Tohle už je úplně na hlavu. absurdní ap.This is getting crazy.

criminal: To je trestuhodné plýtvání.It's a criminal waste.

customary: Je zvykem ...It's customary to ...

cut: Prořezal se mu první zub. dítětiHe cut his (first) tooth.

dandy: Zoo to je něco pro děti.A zoo, that's dandy for the kids.

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

dark: Už je tma.It is already dark.

date: Kolikátého dnes je?What is the date today?