Hlavní obsah

catch up

Vyskytuje se v

stáhnout: stáhnout čí náskoksnížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sb

dostihnout: Brzy jsem ji dostihl.I caught up with her soon.

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Go ahead I'll catch up.

catch up: Musíme je dohonit.We must catch up with them.