Hlavní obsah

behove [bɪˈhəʊv]

Sloveso

  • form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

Vyskytuje se v

behove: je záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal coform. it behoves sb to do sth