Hlavní obsah

argue [ˈɑːgjuː]

Vyskytuje se v

toss: hádat se o maličkosti, zbytečně se hádatargue the toss

let's: Nehádejme se.Let's not argue.

no: S ním se nelze hádat.There's no arguing with him.

way: Hádání není jeho styl.Arguing is not his way.

mezi: Hádají se mezi sebou.They argue among themselves.

přít se: Nepři se se mnou!Don't argue with me!

spor: O tom není sporu.Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.

argue: tvrdit, prohlašovat uvádět argumentyargue that