Hlavní obsah

persuade [pəˈsweɪd]

Vyskytuje se v

přemluvit: be talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sthnechat se přemluvit k čemu

přesvědčený: be sure/persuaded/confident that ...být přesvědčený, že ...

persuade: persuade sb out of sthvymluvit komu co