Hlavní obsah

convince [kənˈvɪns]

Sloveso

  • sb of sth přesvědčit koho o čemconvince osf thatutvrdit se v čem, namluvit si, že

Vyskytuje se v

have: He has it in him to convince people.Má v sobě umění přesvědčovat lidi.

přesvědčit: You have convinced me.Přesvědčil jste mě.

přesvědčivý: convincing victorypřesvědčivé vítězství

convince: convince osf thatutvrdit se v čem, namluvit si, že