Hlavní obsah

discourage [dɪsˈkʌrɪdʒ AmE dɪsˈkɜːrɪdʒ]

Vyskytuje se v

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

discouraged: Don't be discouraged ...Nenechte se odradit ...

vzít: vzít odvahu komudishearten, discourage sb

jimi: Nenechte se jimi odradit.Don't let them discourage you.

odradit: Nenechte se (tím) odradit.Don't be/get discouraged (by it).