Hlavní obsah

discouraged [dɪsˈkʌrɪdʒd or dɪˈskʌ- or dɪˈskɜːrɪdʒd]

Přídavné jméno

  • by sth from sth odrazený čím od čeho, znechucený čím ztrácející chuť do něčehoDon't be discouraged ...Nenechte se odradit ...become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

Vyskytuje se v

vzít: vzít odvahu komudishearten, discourage sb

jimi: Nenechte se jimi odradit.Don't let them discourage you.

odradit: Nenechte se (tím) odradit.Don't be/get discouraged (by it).