Hlavní obsah

discouraged [dɪsˈkʌrɪdʒd or dɪˈskʌ- or dɪˈskɜːrɪdʒd]

Přídavné jméno

  • by sth from sth odrazený čím od čeho, znechucený čím ztrácející chuť do něčehoDon't be discouraged ...Nenechte se odradit ...become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

Vyskytuje se v

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

vzít: dishearten, discourage sbvzít odvahu komu

jimi: Don't let them discourage you.Nenechte se jimi odradit.

odradit: Don't be/get discouraged (by it)., Don't let it discourage you.Nenechte se (tím) odradit.