Hlavní obsah

cold [kəʊld]

Vyskytuje se v

blood: in cold bloodchladnokrevně provedená vražda

buffet: (cold) buffetstudené občerstvení, švédský stůl

cold shoulder: cold-shouldersb nevšímat si, přehlížet, ignorovat koho záměrně

foot: get cold feet about sthdostat strach, ztratit odvahu, začít mít obavy z čeho

freezing: freezing (cold)ledový, mrazivý počasí ap.

freezing: freezing (cold)(úplně) zmrzlý, mrznoucí člověk

hot: blow hot and coldměnit stále názor/postoj hl. do extrémů

sweat: in a (cold) sweatpolitý (studeným) potem, velice vystrašený, stydící se

burn: cold burnomrzlina z kontaktu s velmi studeným povrchem

call: ekon. cold callneohlášená obchodní návštěva

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě/chladně ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

cold turkey: go cold turkeypřestat nárazově kouřit ap.

compress: med. cold compressstudený obklad

icy: icy coldledově studený

numb: numb (with cold)prokřehlý, zkřehlý zimou

storage: cold storageuskladnění v chladu/chladírně

turn: turn coldochladit se

working: tech. cold workingtváření za studena

be: It is cold outside.Venku je zima.

feel: It feels cold.Studí to.

feel: It felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.

get: It is getting coldOchlazuje se.

go: Eat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.

have: I'll have myself a cold beer.Dopřeju si studené pivo.

pretty: The water is pretty cold.Voda je pěkně studená.

shiver: He shivered with cold.Třásl se zimou.

sicken: I'm sickening for a cold.Leze na mě rýma.

when: when coldkdyž je zima

would: I would like a cold drink.Chtěl bych něco studeného na pití.

nastydlý: být nastydlýhave a cold

neurčito: odložit co na neurčitopostpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve sth

rýma: mít/dostat rýmuhave/catch a cold

studený: studená jídlacold foods/dishes/meals

studený: studená válkathe cold war

švédský: švédský stůlcold buffet, smorgasbord

tvarovaný: tvarovaný za studenacold-formed

válcovaný: válcovaný za tepla/studenahot-rolled/cold-rolled

válka: studená válkaCold War

být: Není vám zima?Are you cold?

být: Je zima a větrno.It's cold and windy.

dostat: dostat rýmucatch a cold

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

chladno: Je mi chladno.I am cold.

chytit: chytit rýmu od kohocatch a cold from sb

led: studený jak(o) ledice-cold

nachlazený: Jsem nachlazený.I have a cold.

omýt: Omyl jsem si obličej (studenou vodou).I washed my face (with cold water).

otřást se: otřást se zimoushake with cold

pocítit: pocítit hlad/lítost/zimufeel hunger/regret/cold

probrat: Studená sprcha tě probere.A cold shower will wake you up.

roztřást: Roztřásla mě zima.The cold made me shiver.

slabý: slabá útěchacold comfort

třást: Třásl jím chlad.He was shivering/shaking/shuddering with cold.

vzduch: čerstvý/čistý/studený/zatuchlý vzduchfresh/clean/cold/stale air

zapnout: Zapni se, ochlazuje se.Button up, it's getting cold.

zima: třást se zimoushiver with cold

zima: Je mi zima.I'm cold.

zima: Venku je zima.It's cold outside.

že: Je zima, že?It's cold, isn't it?

polít: Polil ji studený pot.She broke out in a cold sweat.

tuhnout: Z toho (člověku) tuhne krev v žilách.That makes your blood run cold.