Hlavní obsah

freezing [ˈfriːzɪŋ]

Vyskytuje se v

freeze out: freeze sb outvyšachovat, odříznout koho

freezing: freezing (cold)ledový, mrazivý počasí ap.

hell: until hell freezes overaž do aleluja, až do soudného dne čekat, něco dělat ap.

death: bleed/beat/freeze to deathvykrvácet/umlátit/umrznout

freeze: freeze to deathumrznout zemřít

solid: frozen solid(zcela) zmrzlý, promrzlý, zmrzlý na kost

bod: freezing pointbod mrazu

hnout: Don't move!, Freeze!Ani hnout!

hnout se: Don't move!, Stůj Freeze!Ani se nehni!

mráz: It is freezing.Je mráz.

mrznout: It's freezing outside.Venku mrzne.

zmrznout: They all froze to death.Všichni zmrzli.

zamrznout: Her smile froze on her face.Úsměv jí zamrznul na rtech.

zmrzlý: frozen stiff, chilled to the bonezmrzlý (až) na kost prokřehlý

deep freeze: deep-freezehluboce zamrazit