Hlavní obsah

blood [blʌd]

Podstatné jméno

  • krevblood cellkrvinkamed. blood smearkrevní nátěrblood circulation (system)oběhová soustava, krevní oběhdraw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

Vyskytuje se v

flesh: flesh and bloodčlověk z masa a kostí

shed: shed bloodprolít krev, padnout v boji

spill: spill sb's bloodprolít čí krev zabít či zranit

barrier: med. blood-brain barrierhematoencefalická bariéra

blood count: red/white blood countmnožství/počet červených/bílých krvinek

blood pressure: take sb's blood pressurezměřit komu tlak

constricted: med. constricted blood vesselzúžená céva

content: blood alcohol content BAChladina alkoholu v krvi

corpuscle: anat. red/white (blood) corpusclesčervené/bílé krvinky

donation: blood/organ donationdárcovství krve/orgánů

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

engorged: engorged (with blood)překrvený

feud: blood feudvendeta, krevní msta

formation: med. blood formationkrvetvorba

group: blood groupkrevní skupina

hot-blooded: hot-blooded horseteplokrevník

money: blood moneypeníze za nájemnou vraždu, krvavé peníze za vraždu ap.

purifier: blood purifierpřípravek/lék na pročištění krve

red: red blood cellsčervené krvinky

related: related by bloodpokrevně příbuzný

sausage: blood sausagejelito

transfusion: blood transfusion centrestředisko pro krevní transfuze

banka: blood bankkrevní banka

céva: blood vesselkrevní céva

dárce: blood/organ donordárce krve/orgánu

dárcovství: blood/organ donationdárcovství krve/orgánů

destička: (blood) platelets, thrombocytesanat. krevní destičky

hladina: blood alcohol content, zkr. BAChladina alkoholu v krvi

krev: blood donordárce krve

krevní: blood group/typekrevní skupina

krvavě: blood-redkrvavě rudý

nízký: low blood pressure, hypotensionmed. nízký krevní tlak

oběh: (blood) circulation, řečiště bloodstreammed. krevní oběh

obraz: (complete) blood countkrevní obraz

odběr: taking of blood, blood draw, hromadné dárcovství blood collection, pouštění žilou blood-letting, phlebotomyodběr (krve)

odebrat: take a blood samplemed. odebrat vzorek krve

otrava: blood poisoningmed. otrava krve

pokrevní: blood brotherspokrevní bratři

příbuzný: related by blood, blood-relatedpokrevně příbuzný

skupina: blood groupbiol. krevní skupina

sraženina: blood clot, coagulum, vmetek v cévě emboluskrevní sraženina

tělesný: body temperature, blood heat(normální) tělesná teplota

tlak: low/high blood pressuremed. nízký/vysoký (krevní) tlak

tratoliště: pool of bloodtratoliště krve

vlastní: full/blood brothersvlastní bratři

vysoký: high (blood) pressuremed. vysoký (krevní) tlak

vzorek: urine/faecal/blood samplemed. vzorek moči/stolice/krve

darovat: donate bloodmed. darovat krev

rudý: blood-redkrvavě rudý

ztráta: blood loss, loss of bloodztráta krve

lázeň: blood bathpřen. krvavá lázeň

pohnout: make sb's blood boilpohnout komu žlučí

rozproudit: povzbudit perk sb up, uvést do varu stir sb's bloodrozproudit komu krev v žilách

tuhnout: That makes your blood run cold.Z toho (člověku) tuhne krev v žilách.

vřít: It makes my blood boil.Z toho mi vře v žilách krev.

žíla: bleed sb, zast. let bloodi přen. pustit komu žilou

žluč: anger sb, ruffle sb's feathers, make sb's blood boil, BrE slang. wind sb uphnout komu žlučí

blood: bad bloodzlá krev, nepřátelství mezi lidmi