Hlavní obsah

foot [fʊt]

Vyskytuje se v

clay: have feet of claystát na hliněných nohách

door: get one's foot in the doorpootevřít si dveře na nový trh ap.

hand: bound hand and footse spoutanýma rukama i nohama

stamp: stamp (one's foot)dupnout (si), dupat

ball: ball of the footbříško/polštářek chodidla

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

equal: put sb on an equal footingumožnit rovné výchozí podmínky komu

falcon: red-footed falconpoštolka rudonohá

-footed: big-footedvelkonohý

-footed: black-footedčernonohý

footing: be on a friendly footing with sbbýt zadobře s kým

go: go on footjít pěšky

keep: keep one's feetudržet se na nohou nespadnout

light: be light on one's/the feetpohybovat se lehce, mít lehké nohy boxer, běžec ap., slang. přen. tančit/cupitat jako víla mít zženštilé pohyby ap.

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

muff: foot muffnánožník

prostrate: prostrate osf at sb's feetpadnout komu k nohám

rest: foot restnožní opěrka

right: right-footedpoužívající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohou

scuff: scuff one's feetšoupat nohama při chůzi, šourat se

shuffle: shuffle one's feet(za)šoupat nohama, (za)vrtět se na židli ap.

stamp: stamp one's feetpodupávat

traffic: foot/pedestrian trafficpěší provoz

tube: zool. tube footpanožka

bare: bare feetbosé nohy

blister: Her feet blistered.Na nohou se jí udělaly puchýře.

drum: drum of their feetdunění jejich nohou

struggle: He struggled to his feet.S obtížemi se postavil na nohy.

stockinged: in one's stockinged feetjen v ponožkách, bez bot

under: be six feet underbýt pod drnem pohřbený

bosý: bosé nohybare feet

bříško: bříško chodidlaball of the foot

dupnout: dupnout na to/plynstep on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot down

chodit: chodit pěškywalk, go on foot

opěrka: nožní opěrka pro nohyfootrest, foot rest

pěšky: jít pěškygo on foot, walk

plochý: ploché nohyflat feet

pohov: dát si pohov odpočinout sihave a rest, relax, put one's feet up

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

snožmo: skok snožmotwo-footed jump

udělat: udělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong

vyvést: vyvést koho z rovnováhyzneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balance

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

dupnout: dupnout komu na nohutread on sb's foot

honička: Měl jsem dost honičku.I was quite busy., I was rushed off my feet.

jít: jít pěškygo on foot, walk (it)

klika: mít klikube lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feet

stoupnout: Stoupl mi na nohu.He stepped on my foot.

sundat: Sundal nohy ze stolu.He took his feet off the table.

svědit: Svědí mě noha.My foot is itching.

šlápnout: Šlápl jste mi na nohu.You trod on my foot.

vyskočit: vyskočit na nohyjump/spring to one's feet

hrob: být jednou nohou v hroběhave one foot in the grave

stání: nemít stání být neklidnýbe restless, be like a cat on a hot tin roof, be on tenterhooks, have itchy feet

stát: stát na vlastních nohoustand on one's own feet, hovor. paddle one's own canoe

vykročit: vykročit správnou nohoustart off on the right foot