Hlavní obsah

foot [fʊt]

Vyskytuje se v

clay: have feet of claystát na hliněných nohách

door: get one's foot in the doorpootevřít si dveře na nový trh ap.

foot: the footnohy (postele) strana v nohou ležící osoby

hand: bound hand and footse spoutanýma rukama i nohama

stamp: stamp (one's foot)dupnout (si), dupat

ball: ball of the footpolštářek chodidla

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

equal: put sb on an equal footingumožnit rovné výchozí podmínky komu

falcon: red-footed falconpoštolka rudonohá

-footed: big-footedvelkonohý

footing: be on a friendly footing with sbbýt zadobře s kým

go: go on footjít pěšky

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

muff: foot muffnánožník

prostrate: prostrate osf at sb's feetpadnout komu k nohám

rest: foot restnožní opěrka

right: right-footedpoužívající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohou

scuff: scuff one's feetšoupat nohama při chůzi, šourat se

shuffle: shuffle one's feet(za)šoupat nohama, (za)vrtět se na židli ap.

traffic: foot/pedestrian trafficpěší provoz

tube: zool. tube footpanožka

bare: bare feetbosé nohy

blister: Her feet blistered.Na nohou se jí udělaly puchýře.

drum: drum of their feetdunění jejich nohou

struggle: He struggled to his feet.S obtížemi se postavil na nohy.

stockinged: in one's stockinged feetjen v ponožkách, bez bot

under: be six feet underbýt pod drnem pohřbený

bosý: bare feetbosé nohy

dupnout: step on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot downdupnout na to/plyn

chodit: walk, go on footchodit pěšky

napilno: be in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, nevědět co dřív be rushed off one's feetmít napilno s čím

opěrka: footrest, foot restnožní opěrka pro nohy

pěšky: go on foot, walkjít pěšky

plochý: flat feetploché nohy

pohov: have a rest, relax, put one's feet updát si pohov odpočinout si

přenést: move/shift one's weight (from one foot to the other)přenést váhu (z nohy na nohu)

snožmo: two-footed jumpskok snožmo

udělat: make a mistake, go wrong, put a foot wrong, fault, blunder, přen. stumble, trip, z nepozornosti nodudělat chybu

vyvést: zneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balancevyvést koho z rovnováhy

dostat: get scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nervedostat strach

honička: I was quite busy., I was rushed off my feet.Měl jsem dost honičku.

jít: go on foot, walk (it)jít pěšky

klika: be lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feetmít kliku

stoupnout: He stepped on my foot.Stoupl mi na nohu.

sundat: He took his feet off the table.Sundal nohy ze stolu.

svědit: My foot is itching.Svědí mě noha.

šlápnout: You trod on my foot.Šlápl jste mi na nohu.

vyskočit: jump/spring to one's feetvyskočit na nohy

hrob: have one foot in the gravebýt jednou nohou v hrobě

stání: be restless, be like a cat on a hot tin roof, be on tenterhooks, have itchy feetnemít stání být neklidný

stát: stand on one's own feet, hovor. paddle one's own canoestát na vlastních nohou

vykročit: start off on the right footvykročit správnou nohou

sometime: sometime next weekněkdy příští týden

skok: Drop in sometime.Přijďte někdy na skok.