Hlavní obsah

club foot, AmE! clubfoot [klʌbfʊt]

Podstatné jméno

  • med.talipesmed.hovor. koňská noha znetvořená dolní končetina