Hlavní obsah

stání

Vyskytuje se v

stát: stát (si)vést si be* doing

členský: členské státy EUEU member states

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

krize: čelit krizi, stát před krizíface a crisis

povšimnutí: stát za povšimnutíbe worth noticing

pozor: stát v pozorustand to/at attention

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

sociální: sociální státwelfare state

stání: místa k stání v autobuse ap.standing room

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

čelo: stát čelem ke komu/čemube facing sth

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dveře: Stál ve dveřích.He stood in the doorway.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

muset: Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.

námaha: Nestojí to za tu námahu.It is not worth the effort.

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

pohov: stát v pohovustand at ease

pokus: Stojí to za pokus.It's worth a try.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

před, přede: stát před čím problémem ap.be faced with sth

předurčit: Bylo mi předurčeno stát se ...I was predestined to become ...

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníYou are welcome., It's a pleasure.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

sotva: Sotva stála.She could barely stand.

bok: stát po boku komu podporovat ap.stand by sb's side

cesta: stát v cestě komube in sb's way

grešle: hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.

přibitý: stát jako přibitýstand rooted to the spot

acceptance: stát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.gain acceptance

all: vůbec ne, není zač, rádo se stalonot at all

apart: stát s nohama od sebestand with one's legs apart

at: stát v pohovustand at ease

away: odstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.stand away

back: stát zády k soběstand back to back

Baltic: pobaltské státyBaltic states

care: být v péči státu dítěbe in care

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

church: oddělení církve od státuseparation of church and state

clear: přes celý státclear across the state

common currency: stát se obecně přijímaným (faktem)become common currency

contiguous: 48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje48 contiguous states

erect: stát vzpřímeněstand erect

face: stát před čím, být postaven před co problém ap.be faced with sth

hard: erekce, stání, ztopořeníslang. hard-on

hold: lpět na čem, držet se čeho, stát si za čímhold by sth

homeland: vnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismuhomeland security

idle: Nenechávejte běžet motor! při čekání ap., Při stání vypněte motor!No idling!

neighbour: sousední státyneighbour states

non-member: nečlenský státnon-member state

pit: být postaven, stát proti komu/čemu, muset čelit komu protivníkovi ap.be pitted against sb/sth

place: místo dotované státem studijní ap.BrE assisted place

possessed: stát se vlastníkem čehobecome possessed of sth

possession: stát se držitelem čehopráv. take possession of sth

professional: stát se profesionálem, dát se na profesionální dráhuturn professional

regulated: státem řízená ekonomikastate-regulated economy

shoot: proslavit se, stát se slavným, prorazit náhleshoot to fame

side: stát při kom/po boku komu podporovat ap.be by/at sb's side

stand: stát nehybně, nehýbat sestand still

standstill: stát proces ap.be at a standstill

stand up for: nedat se, stát si za svým, prosadit si svoustand up for osf

stationary: stát, nehýbat sebe stationary

stick up for: nedat se, stát si za svým, prosadit si svoustick up for osf

suck: stát úplně za hovno/prd kvalitahovor. suck ass

traitor: zradit koho/co, stát se zrádcemturn traitor to sb/sth

vanishing point: vytratit se, stát se zcela zanedbatelnýmshrink to vanishing point

welfare: stát blahobytu, sociální státekon. welfare state

widowed: ovdovět, stát se vdovou/vdovcembe widowed

accident: Stal se účastníkem dopravní nehody.He was involved in a car accident.

anything: Může se stát cokoliv.Anything can happen.

behind: Kdo za tím stojí?Who is behind that?

between: Stála mezi dvěma stromy.She stood between two trees.

board: Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.This goes by the board today.

certain: To se jistě stane.This is certain to happen.

cost: Kolik to stojí?How much does it cost?

how: Kolik to stojí?How much is it?

keep: Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?Can you keep it from happening again?

more: Stálo to více než 250 liber.It cost more than 250 pounds.

much: Stojíš o to? – Strašně moc.Do you care for it? – Too much.

over: Stojí to přes milión.It costs over one million.

overall: Kolik to bude stát celkem?How much will it cost overall?

read: Na ceduli stálo: ...The notice read: ...

say: V novinách stojí ...The paper says ..., It says in the papers ...

scrutiny: stát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohledcome under scrutiny

self-conscious: Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.I stood there, feeling self-conscious.

set: To se pravděpodobně stane.This is set to happen.

slate: Měl se stát za rok ministrem.He was slated to become a minister in one year.

still: I tak to stálo za to.Still, it was worth it.

supervision: pod dohledem státuunder the supervision of state

underpin: Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...The laws which underpin apartheid...

unmissable: Ten film si prostě nesmíte nechat ujít/skutečně stojí za to.The film is simply unmissable.

vegetarian: Stal se z něj vegetarián.He went vegetarian.

victim: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

well: Rozhodně to stojí za vidění.It's well worth seeing.

what: Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..Guess what! I'm going to dinner at..

whatever: Zůstanu, ať se stane cokoli.I'll stay whatever happens.

what's: Co se stalo?What's happened?

while: První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.The first service is free, while the second costs $25.

worth: Ten film stojí za vidění.The film's really worth seeing.

boggle: nad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání, co je těžko představitelnéthe mind boggles at sth

price: přen. Něco to stojí. není to zadarmoIt comes with/at a price.