Hlavní obsah

stání

Vyskytuje se v

stát: stát (si)vést si be* doing

stát: stát (si)trvat na něčem za čím stand* by, hold* by sth

členský: členské státy EUEU member states

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

krize: čelit krizi, stát před krizíface a crisis

povšimnutí: stát za povšimnutíbe worth noticing

pozor: stát v pozorustand to/at attention

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

sociální: sociální státwelfare state

stát: zůstat státstop, halt

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

stát: členské státy EUEU member states

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

čelo: stát čelem ke komu/čemube facing sth

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dveře: Stál ve dveřích.He stood in the doorway.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

muset: Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.

muset: Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

námaha: Nestojí to za tu námahu.It is not worth the effort.

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

pohov: stát v pohovustand at ease

pokus: Stojí to za pokus.It's worth a try.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

před, přede: stát před čím problémem ap.be faced with sth

předurčit: Bylo mi předurčeno stát se ...I was predestined to become ...

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníYou are welcome., It's a pleasure.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

sotva: Sotva stála.She could barely stand.

stát: stát komu v cestěbe in sb's way

stát: stát nehnutěstand still

stát: stát na strážistand guard

stát: stát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

stát: Stůj!Stop!, voj. Halt!

stát: stát stranou dění ap.stand aside

stát: Budu stát při tobě.I will stand by you.

stát: Stojíš ještě o mě?Do you still care for me?

stát: Kolik to stojí?How much is it/does it cost?

stát: Stálo nás to asi ...It cost us about ...

stát: stát za zmínkube worthy of notice, be worth mentioning

stát: Stojí to za to?Is it worth it?

stát: Stojí to za vidění.It is worth seeing.

bok: stát po boku komu podporovat ap.stand by sb's side

cesta: stát v cestě komube in sb's way

grešle: hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.

přibitý: stát jako přibitýstand rooted to the spot

stát: stát na vlastních nohoustand on one's own feet, hovor. paddle one's own canoe

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

at: stand at easestát v pohovu

away: stand awayodstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.

back: stand back to backstát zády k sobě

Baltic: Baltic statespobaltské státy

care: be in carebýt v péči státu dítě

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

church: separation of church and stateoddělení církve od státu

clear: clear across the statepřes celý stát

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

contiguous: 48 contiguous states48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje

erect: stand erectstát vzpřímeně

face: be faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.

fast: stand faststát si (pevně) za svým, být neústupný

hard: slang. hard-onerekce, stání

hit: be a hit with sbstát se hitem, být velice populární u koho

hold: hold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čím

homeland: homeland securityvnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismu

involved: be involved in an accidentstát se účastníkem nehody

mainstream: go mainstreamstát se mainstreamovou záležitostí, posunout se do hlavního proudu

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

neighbour: neighbour statessousední státy

non-member: non-member statenečlenský stát

note: be worthy of notestát za pozornost

pit: be pitted against sb/sthbýt postaven, stát proti komu/čemu protivníkovi ap.

place: BrE assisted placemísto dotované státem studijní ap.

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

possession: práv. take possession of sthstát se držitelem čeho

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

regulated: state-regulated economystátem řízená ekonomika

shoot: shoot to fameproslavit se, stát se slavným, prorazit náhle

side: be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.

stand: stand stillstát nehybně, nehýbat se

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

stand: be (left) standingzůstat stát o budově po bombardování ap.

standstill: be at a standstillstát proces ap.

stand up for: stand up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou