Hlavní obsah

sotva, sotvaže

Vyskytuje se v

nějaký: They will hardly fit in any group.Sotva se zařadí do nějaké skupiny.

sotva: The moment he saw me ...Sotva mě uviděl ...

udržet se: I can hardly stand.Sotva se udržím na nohou.

viditelný: clearly/hardly visiblejasně/sotva viditelný

vléct: I can hardly walk.Sotva nohy vleču.

vystačit: They scrape by.Sotva vystačí s penězi.

hardly: hardly evertéměř nikdy, sotva kdy

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.