Hlavní obsah

nějaký

Zájmeno

  1. (blíže neurčený, neznámý) some(v otázce) any(dosud nespecifikovaný) a(n)Je vůbec nějaký ... ?Is there any ... ?Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.
  2. (poněkud) somehow, kind of, sort ofJe nějaký smutný.He is kind of sad.
  3. (jistý) certain, somePřišel za vámi nějaký pan Brown.There's a certain Mr Brown to see you.
  4. (blíže neurčené množství) some
  5. hovor.(asi) somehovor.(kolem) around, about

Vyskytuje se v

ten, ta, to: krátký, drobný some, pár a fewnějaký ten

blbost: Don't do anything stupid.Neudělej nějakou blbost.

bokem: put some money asidedát (si) nějaké peníze bokem

bokovka: He's having a bit on the side.Má nějakou bokovku.

být: Are there any free chairs?Jsou nějaké volné židle?

čas: some time agopřed nějakým časem

dotaz: Any questions?Jsou nějaké dotazy?

koupit: I'll buy myself a snack.Koupím si nějakou svačinu.

laciný: Have you got a cheaper one?Máte nějaký lacinější?

lék: Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?Berete nějaké léky?

nápad: Any ideas?Máš nějaký nápad?

trvat: It takes (some) time but ...Trvá to nějakou dobu, ale ...

užívat: Are you taking any medication?Užíváte nějaké léky?

vyřizování: I have some errands to run.Mám (ještě) nějaké vyřizování.

come: for some time to comeještě nějakou dobu

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

no: be up to no goodchystat nějakou lumpárnu/nekalost

show: have something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

time: after a timeza nějaký čas, za nějakou dobu, po jisté době

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

nějaký: Is there any ... ?Je vůbec nějaký ... ?