Hlavní obsah

nějak

Vyskytuje se v

nápomocný: být (nějak) nápomocný komube of (any) help/use/assistance to sb, podporující be supportive of sb

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

stíhat: Dneska to nějak nestíhám.I am not managing today.

uniknout: Nějak mi unikla pointa.I somehow missed the point.

zamotat se: Nějak se mi zamotala hlava.I got a dizzy spell.

zlobit: Televize nějak zlobí.The TV is acting/playing up.

make: (bez újmy) absolvovat/přestát/přečkat, přen. (nějak) přežít comake it through sth

all: Jsi nějak upovídaný.You are all chatty.

help: Mohu (vám) nějak pomoci?Can I be of any help (to you)?

idea: Můžeš nám nějak přiblížit ...Can you give us an idea of ...

kind: Byla nějak smutná.She was kind of sad.

queer: Je mi nějak špatně.I feel queer.

nějak: nějak jinaksome other way