Hlavní obsah

other [ˈʌðə]

Vyskytuje se v

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

among: among othersmimo jiné, mezi jinými

cheek: turn the other cheeknastavit druhou tvář neoplácet

complement: complement each otherdoplňovat se tvořit vhodnou kombinaci

day: the other daynedávno, před nedávnem

each: each otherjeden druhého/druhému, vzájemně, navzájem

every: every otherkaždý druhý den, rok ap.

hand: on the other handna druhé straně opačný argument

play off against: play sb off against the otherstavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat koho

way: the other way (a)roundobráceně, opačně, zrovna naopak

word: in other wordsjinak řečeno, jinými slovy

arm: in each other's armsve vzájemném objetí

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

look: look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinam

side: on the other side of sthna druhé straně čeho ulice ap.

among: He walked among the others.Šel mezi ostatními.

box in: We were boxed in by other cars.Byli jsme uvězněni ostatními auty.

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

meant: They were meant for each other.Jsou si souzeni.

side: It's on the other side of the town.Je to na druhém konci města.

with: It is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.

fish: have other fish to frymít důležitější věci na práci