Hlavní obsah

different [ˈdɪfərənt or ˈdɪfrənt]

Vyskytuje se v

story: that's a different storyto už je něco jiného

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

degree: be different in degreelišit se mírou

tell: tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kým

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

shunt: They were shunted to different jobs.Přesunuli je na jiné práce.

přeladit: přeladit na jinou stanicitune in to a different station

rozdílný: zcela rozdílnýtotally different, přen. worlds apart

dnes: Dnes je všechno jinak.Things are different these days.

jiný: Je jiný než ...He is different from ...

směr: jiným/opačným směremin a different/the opposite direction