Hlavní obsah

different [ˈdɪfərənt or ˈdɪfrənt]

Vyskytuje se v

story: that's a different storyto už je něco jiného

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

tell: tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kým

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

shunt: They were shunted to different jobs.Přesunuli je na jiné práce.

different: How are they different?V čem se liší?