Hlavní obsah

differently [ˈdɪfərəntlɪ or ˈdɪfrəntlɪ]

Vyskytuje se v

story: that's a different storyto už je něco jiného

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

degree: be different in degreelišit se mírou

tell: tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kým

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

shunt: They were shunted to different jobs.Přesunuli je na jiné práce.

přeladit: tune in to a different stationpřeladit na jinou stanici

rozdílný: totally different, přen. worlds apartzcela rozdílný

dnes: Things are different these days.Dnes je všechno jinak.

jiný: He is different from ...Je jiný než ...

směr: in a different/the opposite directionjiným/opačným směrem

different: know differentvědět, že to je jinak