Hlavní obsah

až na

Vyskytuje se v

na: navyjádření výjimky except for, but

: mokrý na kůžisoaked to the skin

výjimka: na malé/nepatrné výjimkywith only/save for minor exceptions

výjimka: na pár výjimekwith a few exceptions

dojít: Počkej, na tebe dojde (řada).Wait your turn.

konec: na samém konciat the very end

na: Jděte na konec ulice.Go as far as the end of the street.

promoknout: Promokli jsme na kůži.We got soaked to the skin.

zmrzlý: zmrzlý (až) na kost prokřehlýfrozen stiff, chilled to the bone