Hlavní obsah

some [sʌm unstressed səm]

Zájmeno

  1. nějaký, některý, několiku počitatelných i nepočitatelných podst. jm.Some people think ...Někteří lidé si myslí ...
  2. trochu
  3. sth (poměrně) dost, hodně čeho, jistý o nemalém množstvíIt took some effort.Dalo to dost námahy.for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

Vyskytuje se v

extent: to a large/some/a certain extentdo značné/jisté/určité míry

measure: in some measuredo jisté míry

more: some moreještě/kousek dále, ještě trochu

some: some ofněkteří, část z koho/čeho

take off: take (some) time offvzít si volno z práce

alteration: make (some) alterations to sthpozměnit co

bite: give sth some bitedát čemu říz

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

come: for some time to comeještě nějakou dobu

hiking: do some hiking, go hikingchodit na túry, věnovat se (pěší) turistice

insight: give sb (some) insight into sthpřiblížit komu co, nechat koho nahlédnout do (tajů) čeho

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

other: some other time(někdy) jindy

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

purpose: to some purposes jistým úspěchem

sightseeing: go/do some sightseeingprohlédnout si památky, jít se podívat po památkách

significance: be of (some) significance to sbbýt (dosti) významný/důležitý pro koho

skill: have (some) skillsbýt šikovný

sort: sth of some sortjakýsi co neurčitý

way: in some waysv některých ohledech

window shopping: do some window-shoppingprohlížet si výlohy obchodů

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.

aside: put some money aside for sthodložit si trochu peněz na co

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

fresh: get some fresh airjít na čerstvý vzduch

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

help: Help yourself to some cakes.Nabídněte si sušenky.

himself: He poured himself some whisky.Nalil si trochu whisky.

make: Will you make some tea?Uděláš čaj?

may: We may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

buy: buy (some) timezískat čas oddálit záležitost

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu